Hoppa till innehåll

25 april 2017: Angående Bokmässan och Nya Tiders medverkan

Hej Noffmedlem,
Diskussionen går varm och funderingarna är många kring hur man skall tänka om det faktum att Bokmässan har givit klartecken åt Nya Tider att ställa ut på mässan i september. Med nedan mail vill vi delge hur vi tänker i frågan. Vad du tycker, tänker och känner i frågan och hur du eventuellt vill agera är ditt beslut.
Noff värderar det fria ordet högt. Med det följer en acceptans för att skilda åsikter skall få verka. Även extremt oliktänkande. Så länge det ryms inom ramen för lagen. Därmed inte sagt att vi är i närheten av att uppskatta eller hålla med om allt som sägs och skrivs.
Bokmässan har till sin hjälp experter som i dagsläget inte har funnit att någon kriminell handling har begåtts med anledning av den film som Sanna Hill medverkat till eller i Nya Tiders utgivning. Därför får de, demokratiskt korrekt, vara med. Men som mässan också skriver på sin hemsida ”Beslutet om utställarens medverkan kan komma att ändras hela vägen fram till mässan.”
Genom att höja rösten om Nya Tider offentligt ges de mer uppmärksamhet, vilket vi inte önskar medverka till. Noff kommer därför inte att driva en offentlig debatt. Jag har varit i kontakt med Maria Källsson och vi kommer att följa Bokmässans agerande i frågan och agerar utifrån det.

Vi justerade föreningsstadgarna i mars för att förtydliga vår ståndpunkt kring mänskliga rättigheter och möjlighet att avslå medlemskap för förlag som strider mot dem. På den nivån hoppas vi bära fanan högt och att ta strid emot yttrandefrihet och demokrati önskar vi inte.

Inom ramen för Noff återfinns både förlag som har valt att avstå mässan och de som väljer att ställa ut. Det betyder inte att man sympatiserar med Nya Tider om man ställer ut på mässan.

Varma hälsningar Anna von Schéele, Ordförande Noff