För att bli medlem i NOFF krävs att förlaget är aktivt och har givit ut minst en bok. Medlemsavgiften bestäms av årsstämman och är för år 2019 satt till 1200 kr. Om du ansöker om medlemsskap efter 1 juli debiteras halv årsavgift.