Hoppa till innehåll

Stipendier

Anna von Schéele-stipendiet

Sista ansökningsdag: 2024-04-02

Anna von Schéele, grundare och förlagschef på ljudboksförlaget A Nice Noise, gick bort i en aggressiv form av cancer under 2022. Med detta stipendium i Anna von Schéeles minne vill vi hedra Anna, samt sprida vidare hennes anda.

Stipendiet finansieras av familjen von Schéele i samarbete med NOFF. Vi vill med stipendiet lyfta fram vad vi uppfattar var en del av Anna von Schéeles framgångar med sitt förlag, och även det som gjorde satsningen sårbar: oberoende i kombination med innovation. Förlaget var grundat på inställningen att göra mycket av det praktiska i alla olika skeden av en bokutgivning på egen hand och efter eget sinne. Ett litet förlag exponeras ständigt för den klassiska ”skarvångesten”: Att ge ut och samtidigt skapa nytt i skarven mellan utgifter och intäkter. Det kan vara särskilt svårt för nyare och mindre förlag som inte hunnit skaffa sig en kontinuitet som bär.

Vi vill med det här stipendiet lätta på skarvångesten genom ett ekonomiskt bidrag till nyare och små, modiga förlag.Vem kan söka

Den sökande ska:

  • Driva ett eget förlag. Förlaget får inte ha fler än 2 anställda, varav en är ägaren själv, samt bör inte ha grundats för mer än fem år sedan.
  • Ha publicerat åtminstone två verk på den nordiska marknaden under de senaste 2 åren.
  • Ha ett tydligt definierat projekt, med projektplan och budget, som kan gå i mål senast ett år efter att stipendiet mottas och som rör någon form av utgivning av litteratur på den nordiska marknaden.

Vad stipendiaten kan förvänta sig

Stipendiaten får 40 000 kr samt 10h med en mentor som kan hjälpa stipendiaten att uppnå målet med projektet som stipendiet har sökts för. I det fall att en mentor inte är tillgänglig vid utdelningstillfället så får stipendiaten istället 50 000 kr.
Vad förväntas av stipendiaten

Senast 6 månader efter att stipendiet har delats ut ska stipendiaten lämna en skriftlig rapport över hur stipendiet har använts, där även en ekonomisk rapport ingår som med bilagda verifikat redovisar hur stipendiepengarna har disponerats.

Till ansökan


Tidigare stipendiater